Herukka - Halosen yksityistie

Herukka-Halosen yksityistie sijaitsee Kellossa Holstinmäellä.  

Tiekunnan tiestön pituus 2,1 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Reijo Holopainen

Tiekunnan vuosikokous: 7.2.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa L. Meriläinen. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Tammikuja 2, 91100 Ii.