Hiivalan yksityistie

Hiivalan yksityistie sijaitsee Iin Virkkulassa. Tiekunnan tiestön pituus 1,3 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Esa Kynkäänniemi

Tiekunnan vuosikokous: 31.1.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2025

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa JJ-Infra Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Tammikuja 2, 91100 Ii.