top of page
Jokivarren yksityistie

Jokivarren yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Jokikylällä.

Tiekunnan tiestön pituus 3,6 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Ville Illikainen ja Onni Jämsä

Tiekunnan vuosikokous: 6.2.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

bottom of page