Tanko - Sarrion yksityistie

Tanko – Sarrion yksityistie sijaitsee Iin Alarannalla. Tiekunnan tiestön pituus 6,6 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Matti Kaisto

Tiekunnan vuosikokous: 20.2.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa JJ-Infra Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Tammikuja 2, 91100 Ii.