top of page

Ajatuksia jatkuvasta kasvatuksesta

Jatkuvasta kasvatuksesta on viime vuosina puhuttu paljon. Se on hyvä vaihtoehto tietyille edellytyksillä ja jos metsänomistaja hyväksyy siihen sisältyvät taloudelliset riskit. Jatkuva kasvatus on harkinnan arvoinen vaihtoehto kohteilla, joilla on muitakin arvoja kuin metsätalous esim. maisemalliset arvot tai virkistys alueella. Pohjois-Suomessa se on käyttökelpoinen menetelmä karuilla mäntyvaltaisilla kankailla sekä rehevillä kuusivaltaisilla kankailla. Jatkuvaa kasvatusta kannattaa harkita silloin kun luontaisen taimettumisen merkit ovat olemassa ja puustoa on monen ikäistä ja kokoista.

Metsänomistaja, mikäli olet kiinnostunut vaihtoehtoisista menetelmistä niin ota yhteyttä. Autan mielelläni juuri sinulle sopivan menetelmän valinnassa. Lisätietoja saa Sauli Valkosen juuri julkaistusta kirjasta sekä Metsälehden jutusta: https://www.metsalehti.fi/artikkelit/nelja-vastausta-jatkuvasta-kasvatuksesta/.

Seuraavana on kuvia jatkuvan kasvatuksen kohteesta ja kohteella on suoritettu poimintahakkuu. Kohteella on hyvä kuusen alikasvos ja kuusen taimia nousee muutaman seuraavan vuoden aikana vielä lisää. Kasvupaikka on tuore kangas ja maalajiltaan on hienojakoinen kangasmaa, jolloin edellytykset jatkuvalle kasvatukselle ovat olemassa. Hakkuutavan valintaan vaikutti myös se seikka, että kohde sijaitsee meren rannalla ja sillä on omistajalleen maisemallista arvoa. Lisäksi omistaja halusi jotakin muuta kuin avohakkuun ja siitä seuraavan heinäntorjunta urakan.

Poimintahakkuu

bottom of page