top of page

Tiko Tieisännöitsijä koulutus

Suomen Tieyhdistys kouluttaa yksityistieasioihin perehtyneitä tieisännöitsijöitä joka toinen vuosi järjestettävillä kursseilla. Allekirjoittanut valittiin kurssilaisten joukkoon yli sadan hakijan joukosta. Kurssin kesto on kahdeksan päivää ja se pidetään kolmessa osassa. Kurssin ensimmäinen jakso järjestettiin Laukaassa Hotelli Vuolakkeessa 19.9.- 21.9.2017.

Kurssi aloitettiin kevyellä aiheella; yksityistielaki ja sen keskeiset kohdat. Yksityistienpidossa on huomioitava mm. kiinteistönmuodostamis-, maankäyttö- ja rakennus-, maantie- rata-, ja tieliikennelaki sekä metsästyslaki. Lisäksi tienpitoon vaikuttavat kalastus-, rikos-, naapuruussuhde-, vahingonkorvaus- ja KEMERA-laki sekä muutama muu laki, joissa viitataan tavalla tai toisella ihmisten liikkumisoikeuteen.

Kurssin toisena päivänä päästiin jo enemmän käytännön asioihin ja perehdyimme tiekunnan hallintoon, päätösvaltaan sekä kokousmenettelyihin ja hyviin kokous käytäntöihin. Päivän aikana kävimme läpi tiekunnan taloushallintoon, budjetointiin, maksuunpanoon, ulosottoon, kirjanpitoon, tilinpäätökseen sekä verotukseen liittyviä asioita. Perehdyimme tieosakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Perehdyimme osakkaiden tienpitovelvollisuuteen sekä tieyksiköintiin ja käyttömaksujen perusteisiin.

Kurssin kolmantena ja viimeisenä päivänä jatkoimme tieyksiköinnin perusteita ja teimme muutamia käytännön laskuharjoituksia. Kävimme läpi käyttömaksujen määräämisperusteet ja laskimme muutamia esimerkkejä. Lopuksi kävimme läpi tienkäytön pelisääntöjä sekä tieisännöintiä käytännössä.

Kurssi jatkuu lokakuun loppupuolella.

bottom of page