top of page

Pohjois-Iin metsätien perusparannushanke


Puuston poisto

Puuston poisto suoritettiin kuluneen talven aikana ja työt saatiin päätökseen jokin aika sitten. Kiitokset kaikkille maanomistajille, jotka hoitivat työt omana työnään. Kiitos myös niille maanomistajille jotka hoitivat asian Iin Metsänhoitoyhdistyksen kautta.

Minulle on esitetty useita kysymyksiä ja ihmetelty, miksi puusto on poistettu niin leveästi tien molemmin puolin. Syynä on se, että tien sivuojat pohjataan pääosin tien koko matkalta ja joissakin paikoissa kaivetaan uutta ojaa. Monissa paikoissa olisi muodostunut ongelmaksi kaivuumaiden sijoittaminen, mikäli puustoa ei olisi poistettu reilusti. Myös tien kunnossapito helpottuu kun vesakon raivaus voidaan suorittaa murskaimella esim. raivaussahan sijaan. Myös jäävän puuston vauriot olisivat olleet huomattavat, jos puita olisi ojan reunaan säästetty.

Toteuttajan valinta

Olemme kilpailuttaneet hankkeen maanrakennusurakoitsijan ja toteuttaja selviää lähiviikkojen aikana. Ilmoitamme urakoitsijan tiedot heti kun saamme urakointisopimuksen allekirjoitettua. Tavoitteena on, että varsinaiset työt aloitettaisiin kesän kuluessa.

Laskutus

Lähetämme laskut muutamalle suurimmalle osakkaalle alkukesästä, mutta muut osakkaat saavat postia vasta syksyllä tai myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tuulivoimahanke

Ilmatar kaavailee tuulipuistoa Pohjois-Iin metsätien vaikutus alueelle. Olemme tieisännöitsijä Juha Miilumäen kanssa keskustelleet asiasta Ilmattaren edustajien kanssa ja he ovat tietoisia perusparannushankkeesta. Tuulipuiston toteutuminen on vielä sen verran kaukainen asia, ettei se vaikuta perusparannushankkeen toteutumiseen. Mm. tiesuunnitelmaa alueelle ei Ilmattarella ole olemassa. Tieisännöitsijä Juha Miilumäki ja hoitokunta hoitavat asiaa tiekunnan puolesta. Mikäli tuulivoimayhtiö käyttää tiekunnan tiestöä, siltä peritään käyttömaksua yksityistielain mukaan. Uuden yksityistielain (voimaan 1.1.2019) mukaan myös KEMERA-hankkeen kuluja voidaan periä käyttömaksun maksajilta.

KEMERA-hakemus tehtiin Pohjois-Iin metsätien osalta syksyllä 2018 ja silloin ei ollut Ilmattaren suunnitelmista mitään tietoa. Nyt kun KEMERA-päätös on tehty ja ensimmäinen suunnittelun osuus maksettu on hankkeen keskeyttäminen työlästä ja kallista. Pohjois-Iin metsätien osakkaiden kannalta on ikävää, että Ilmattaren suunnitelmat tulivat tietoon liian myöhään, tämän hankkeen kannalta.

Mukavaa kesää kaikille.

bottom of page