top of page

Pohjois-Iin metsätiehanke: Pääurakoitsija on valittu


Pääurakoitsijan valinta:

Kaksivaiheisen kilpailutuksen, pitkällisen selvittelyn ja lopuksi urakkaneuvottelujen tuloksena, Pohjois-Iin metsätiehankkeelle on valittu urakoitsija. Maanrakennus J. Päkkilä Oy tulee hoitamaan runkotyöt sekä murskeurakan tiekunnan tiestön alueella, lukuunottamatta Keihäskankaantien osuutta.

Töiden aloitus ja alustava aikataulu:

Työt alkavat Kivimaantien asutulta osalta syyskuun puoleen väliin mennessä. Syksyn aikana on tarkoitus kunnostaa Kivimaantien alkuosa ja Suppilontie kokonaisuudessaan, mikäli talvi ei tule kovin aikaisin. Tavoitteena on, että keväällä 2020 päästä kunnostamaan Vesisuo - Viittilampi osuus ja työt saatettaisiin päätökseen vuoden 2020 aikana.

Osakkaiden laskutus:

Osakkaiden maksuosuudet jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäisen laskun suuruus on 50 %, osakkaan kokonaismaksuosuudesta ja toinen erä on 40 % kokonaismaksuosuudesta. Kolmas ja viimeinen erä on 10 % kokonaismaksuosuudesta. Kaikissa laskuissa on erittely, jossa näkyvät kiinteistökohtaisesti tieyksiköt, yksikkömaksun suuruus, KEMERA-tuen osuus ja arvonlisäveronosuus sekä maksu osuus yhteensä.

Laskujen lähetystä tullaan porrastamaan ja kaikille osakkaille ei lähetetä laskuja samanaikaisesti. Ensimmäiset lasku tullaan lähettämään osakkaille kuluvan syksyn aikana ja toiset kevään 2020 aikana sekä viimeinen erä (tasauslasku) laskutetaan syksyllä 2020. Pienet maksut voidaan periä yhdessä erässä (alle 200 €).

Toivotamme kaikille tiekunnan osakkaille mukavaa ja rauhallista kesää.

bottom of page