top of page

Pohjois-Iin metsätien runkotyöt on aloitettu

Metsätien perusparannushankkeen varsinaiset työt aloitettiin tänään kun tiehöylä aloitti tienreunojen leikkaukset. Työt alkoivat Suppilontieltä sen Virkkulantien puoleiselta osalta ja ne etenevät Suppilontietä Kivimaantielle ja Ylirannalle.

HUOM: Suppilontie voi olla poikki ajoittain poikki rummunvaihtotöiden vuoksi. Pyydämme käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Ylirannan tai Keihäskankaan kautta.

Tiehöylällä ajettu palteet tien reunasta, jonka jälkeen sivuojan pohjat ja luiskat puhdistetaan kaivamalla kasvillisuudesta. Kaivuumaat tasataan takaluiskan taakse. Peltojen kohdalla kaivuumaat ajetaan läjitysalueelle tai tasataan "jätkänpolulle".

bottom of page