top of page

HUOMIO: Pohjois-Iin metsätien käyttäjät

TIE SULJETTU

Maanantaista 13.7.2020 klo 8.00 alkaen. Kesto: Elokuun loppuun 2020.

Kivimaantie on suljettu Palosuon ja Klaavusuon (Urkistonsuon) väliseltä osuudelta (kartta), tien perusparannustöiden vuoksi. Tien runko muotoillaan mm. tiehöylällä ja kauhakuormaajalla, jonka jälkeen tehdään murskeen levitys ja jyräys. Tiestöllä suoritetaan myös muita viimestelytöitä.

Tien sulkemisella halutaan turvata työrauha sekä välttää ylimääräisten kustannksien muodostuminen.

HUOM: Suljetulla alueella työskentevät koneet eivät väistä muuta kuin työmaa liikennettä!

Suljettu osuus laajenee töiden edetessä.

Kartta suljetusta osuudesta: suljettu osuus merkitty sinisellä.

bottom of page