top of page

Heikinmatti - Kaikkolan yksityistie

Heikinmatti – Kaikkolan yksityistie sijaitsee Kuivaniemen kirkon läheisyydessä ja tiekunnan tiestön kokonaispituus on 4,1 km.


Toimitsijamies: Jani Maalismaa p. 0400-155234

Varatoimitsija: Kauko Vakkala p. 0400-283442


Tiekunnan ylimääräinen kokous 30.8.2023

Seuraava tiekunnan vuosikokous keväällä 2025


Kunnossapidon puutteista pyydetään ilmoittamaan toimitsijamiehelle tai varamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii

Comments


bottom of page