Hietakarin yksityistie

Hietakarin yksityistie sijaitsee Pohjois-Iissä. Tiekunnan tiestön pituus 4,6 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Seppo Paakkola

  • Tiekunnan vuosikokous: 29.1.2022

  • Seuraava kokous: keväällä 2024

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Antero Kurttila. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.