top of page

Kuivalanperän yksityistie

Kuivalanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Kuivalanperällä.

Tiekunnan tiestön pituus 3,0 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Pekka Mosorin

vuosikokous 18.3.2023

seuraava kokous kevät 2025

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page