top of page

Lassilanperän yksityistie

Lassilanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla. Tiekunnan tiestön pituus 0,8 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsija: Jouni Nisula

  • Ylimääräinen kokous 24.11.2022

  • Seuraava kokous -

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

bottom of page