top of page

Lassilanperän yksityistie

Lassilanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla. Tiekunnan tiestön pituus 0,8 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsija: Jouni Nisula

  • Tiekunnan vuosikokous: 23.3.2022

  • Seuraava kokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.
bottom of page