top of page

Martimo-Satula metsätie

Tiekunnan tiestöön kuuluu noin 40km:n metsätieverkosto Kiiminki-Yli-Ii tien itäpuolella, pääosin Martimojoen koillispuolella.


Toimitsijamies Juha Miilumäki 041-4596796


Tiekunnan seuraava vuosikokous pidetään (ilmoitetaan myöhemmin)
bottom of page