top of page

Taatanperän yksityistie

Taatanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Taatanperällä.

Tiekunnan tiestön pituus 1,4 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Seppo Pekkala

vuosikokous 14.5.2023

seuraava kokous kevät 2025

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page