top of page

Tultakankaan metsätie

Tiekunnan tiestöön kuuluu n. 18km metsätieverkosto Olhavan aseman itäpuolella Vuornosojan ja Olhavajoen välissä. Osakkaita tiekunnassa on 85 kpl.

Toimitsijamies Juha Miilumäki 041-4596796


Tiekunnan vuosikokous pidetään Olhavan koululla osoitteessa Koulukuja (Hietaniementie) 91140 Olhava lauantaina 4.2.2023 kello 11:00. Tulos, tase, asialista, talousarvio ja maksuunpanoluettelo löytyvät sivun salatusta osasta. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

bottom of page