Tultakankaan metsätie

Tiekunnan tiestöön kuuluu n. 18km metsätieverkosto Olhavan aseman itäpuolella Vuornosojan ja Olhavajoen välissä. Osakkaita tiekunnassa on 85 kpl.

Toimitsijamies Juha Miilumäki 041-4596796


Tiekunnan seuraava vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa 2023.