top of page

Tultakankaan metsätie

Tiekunnan tiestöön kuuluu n. 18km metsätieverkosto Olhavan aseman itäpuolella Vuornosojan ja Olhavajoen välissä. Osakkaita tiekunnassa on 85 kpl.

Toimitsijamies Jani Maalismaa


vuosikokous 4.2.2023

seuraava kokous kevät 2025
 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

留言


bottom of page