top of page

Ukkolanperän yksityistie

Ukkolanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Ukkolanperällä.

Tiekunnan tiestön pituus 6,6 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Sakari Ojala

vuosikokous 1.4.2023

seuraava kokous 2025

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page