top of page

Viitajärven yksityistie

Viitajärven yksityistie sijaitsee Kiimingissä Viitajärvellä.

Tiekunnan tiestön pituus 5,7 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Jouko Turunen

Tiekunnan vuosikokous: 28.2.2021

Seuraava vuosikokous: 2.4.2023


Osakkaille lähetetyn vuosikokouskutsun (2.4.2023) asialistassa on virhe. Asialistan kohdan 5. mukaista esitystä ei ole tehty. Kyseinen kohta on jäänyt asialistalle inhimillisen virheen vuoksi.

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa ? Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page