Taatanperän yksityistie

HUOM: Jätä laskun mukana toimitetusta salasanasta viimeinen merkki pois kirjautuessasi!

Taatanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Taatanperällä.

Tiekunnan tiestön pituus 1,4 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Seppo Pekkala

Tiekunnan vuosikokous: 28.2.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Tammikuja 2, 91100 Ii.