top of page
Ukkolanperän yksityistie

Ukkolanperän yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Ukkolanperällä.

Tiekunnan tiestön pituus 6,6 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Sakari Ojala    

Tiekunnan vuosikokous: 7.2.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

bottom of page