top of page
Metsänhoitotyöt, metsätoimisto Kuukkeli

Palvelut metsänomistajille

Metsänhoito

Tarjoamme kaikki metsänhoitoon liittyvät työt ja ne suunnitellaan sekä toteutetaan asiakkaan tavoitteet huomioiden. Metsänhoidollisina periaatteina voivat olla joko tasaikäisrakenteinen ”perinteinen” metsänkasvatus tai erirakenteinen metsänkasvatus.  Me hallitsemme molemmat menetelmät ja voimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella hänen tavoitteisiinsa sopivan ratkaisun. Suunnittelun ja toteutuksen painopistealueita voivat olla esimerkiksi:
 

  • Riistanhoito

  • Luonnonhoito

  • Luontoarvot

  • Talousmetsä

  • Virkistysarvot

  • Maisemalliset arvot

 

Metsätoimisto Kuukkeli Oy toteuttaa mm. seuraavia metsänhoitotöitä:

 


Eri-ikäisrakenteisten metsien hakkuu:

Joihinkin metsänhoitotöihin on mahdollista saada kestävän metsätalouslain mukaista Kemera-tukea. Voimme kartoittaa tarvittavien metsänhoitotöiden tarpeen tilallanne. Samalla selvitämme täyttävätkö työkohteet KEMERA-tuen edellytykset. Tuen hakeminen ja toteutusilmoitusten laatiminen kuuluvat toimeksiantosopimukseen.

 

Kirjaudu Metsään.fi palveluun tästä.

bottom of page