top of page
Muut palvelut
  • Toteutan tonttien hakkuut ja raivauksen ns. avaimet käteen palveluna

  • Toteutan puutavaran hakkuuta korjuupalveluna

  • Metsäveroilmoitusten teko ja metsäveroneuvonta

  • Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja toteutus (Metsäkeskus ja Ely-Keskus)

bottom of page