top of page
Puukauppa

Metsätoimisto Kuukkeli tarjoaa seuraavia puukauppaan liittyviä palveluita:

 • Leimikon suunnittelu (puunmyyntisuunnitelma)

 

Leimikon suunnittelu sisältää seuraavat asiat:

 1. Kartta käsiteltävästä alueesta

 2. Tiedot eri käsittelytavoista

 3. Korjattavan puuston määrä (arvio)

 4. Korjattavan puuston arvo (arvio)

 5. Korjattavat puutavaralajit (arvio)

 6. Kohteen korjuukelpoisuus ja kuljetuskelpoisuus

 7. Mahdollinen ennakkoraivauksen tarve

 8. Päätehakkuukohteilla suunnitelmaan sisältyy arvio uudistamistöiden kustannuksista sekä suunnitelma uudistamisen toteuttamisesta

 9. Mahdollisten energiapuukohteiden tiedot

 10. Tiedot mahdollisista KEMERA-tuki kelpoisista kohteista

 11. Metsänkäyttöilmoituksen teko

 

 • Avustamme ja neuvomme puukaupan teossa

 

 • Puukaupan kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa käytän apuna omaa kokemusta hakkuukoneenkuljettajana sekä keräämääni ns. katkontapankkia eri toimijoiden toteutuneista kohteista. Kilpailuttaminen sisältyy puukauppa toimeksiantoon.

 

 • Korjuun ja työnlaadun valvonta asiakkaan puolesta

Käyn korjuun alkaessa ja korjuun aikana valvomassa kohteen toteutusta. Varmistan, että korjuun toteutetaan metsänomistajan toiveiden mukaisesti ja että, mitat ym. seikat ovat kunnossa. Valvonta sisältyy puukaupan toimeksiantosopimukseen.

 

Lisäksi toteutan puukauppaa korjuupalveluna sekä ostan leimikoita pystykaupalla. Puut myydään toimituskauppana usealle eri toimijalle, jolloin puusta saadaan paras mahdollinen hinta.  Korjuun toteuttaa luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani.

 

Tarjoan myös maanmuokkaus ja metsänviljelytöitä kokonaispalveluna sekä välitän taimia suoraan asiakkaille.

bottom of page