top of page

Hoitosopimus

Metsätoimisto Kuukkeli tarjoaa etämetsänomistajille kokonaisvaltaista metsäomaisuuden hoitosopimusta, joka antaa metsäomaisuuden hoidon ammattilaisen vastuulle.

Metsänomistajalla säilyy päätösvalta kaikkiin metsässä tehtäviin toimenpiteisiin, koska hoitosopimukseen ei sisälly avointa valtakirjaa, vaan kaikista hoitotöistä ja hakkuista sovitaan erillisellä toimeksiantosopimuksella.

Pohjana metsänhoidossa on hoitosuunnitelma (metsäsuunnitelma), jonka metsätoimisto tekee ja sitä muokataan metsänomistajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Metsäomaisuuden hoitosopimuksen kesto on kahdesta viiteen vuotta ja siihen kuuluu vuosittaiset raportit tehdyistä töistä. Metsätoimisto tekee ehdotuksen seuraavan vuoden toimenpiteistä, joiden toteutuksen metsänomistaja voi hyväksyä, esittää siihen muutoksia tai hylätä ehdotuksen kokonaan.

Hoitosopimus voi sisältää myös metsäsuunnitelman päivityksen tehtyjen toimenpiteiden osalta.

Hoitosopimuksen vastineeksi metsänomistaja saa suunnitelmallista ja kustannustehokasta metsänhoitoa omalle tilalleen. Metsänomistajan ei tarvitse huolehtia hoitotöiden ajoitukseta tai töiden tilaamisesta, vaan metsätilan tilanne käydään vuosittain läpi yhdessä ja metsäammattilainen tekee tai kilpailuttaa sovitut työt. Hoitosopimuksen ansiosta metsäomaisuuden arvo kasvaa varmemmin kun tarvittavat työt tehdään ajallaan.

Myös veroilmoituksen teko sisältyy hoitosopimukseen.

Kysy lisätietoja, vastaan mielelläni.

bottom of page