top of page

Pohjois-Iin metsätien perusparannushanke käynnistyy

Pohjois-Iin metsätien (Kivimaantien) perusparannushanke käynnistyy kuluvana syksynä (2018)

Pohjois-Iin metsätien perusparannushanke etenee ja hankkeelle on hoitokunta valinnut päätoimijan, joka lähtee viemään hanketta eteenpäin. Hoitokunta päätyi valitsemaan päätoimijaksi Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n yhteistyökumppaneineen.

Hankkeen toteutuksen alustava aikataulu on seuraava:

  1. Puuston poisto vuoden 2018 loppuun mennessä

  2. Vesakon murskaus keväällä 2019

  3. Runkotyöt kesällä 2019

  4. Murskeen ajo syksyllä 2019 ja talvella 2020

  5. Murskeen ajo ja viimeistelytyöt kesällä 2020

  6. Hankkeen luovutus tiekunnalle syksyllä 2020

HUOM: Mikäli teillä on suunnitelmissa tehdä hakkuita tai muita metsänhoitotöitä kyseisen tien vaikutusalueella, pyydämme teitä toimimaan pikimmiten, koska kyseinen tiestö muuttuu työmaa-alueeksi keväällä 2019 ja liikkumista alueella tullaan jossakin määrin rajoittamaan. Rajoitukset johtuvat mm. puuston poistosta, rumpujen vaihtotöistä, runkotöistä ym., joiden aikana tietyt tien osat voivat olla poissa käytöstä. Paras aika hakkuille ym. töille on tulevan syksyn/talven aikana. Puutavaran ym. tulee olla pois kuljetettuna 30.4.2019 mennessä.

Puuston poisto tiealueelta

Huomatkaa, että mikäli teidän tilanne sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä, tiealueella kasvava puusto on poistettava tiealueelta. Osakkailla on aikaa poistaa puusto omatoimisesti tiealueelta 31.10.2018 saakka. Määräajan kuluttua tiekunta hoitaa puuston poiston.

Tiekunta on antanut tiealueen puuston poiston Iin Metsähoitoyhdistyksen tehtäväksi. Pyydämme osakkaita ottamaan yhteyttä Iin Metsänhoitoyhdistykseen ja sopimaan ko. asiasta Mikko Koistisen kanssa. Mikko Koistisen yhteystiedot ovat puh. 0400-239 920 ja sähköposti: mikko.koistinen@mhy.fi

Iin Metsänhoitoyhdistys hoitaa energiapuu kokoisen puuston poiston tiealueelta sekä ainespuun poiston tiestön niiltä osin, joista sitä ei ole poistettu 30.10.2018 mennessä. Mikäli metsänomistaja ei anna suostumusta puuston poistoon, puutavara kasataan ko. omistajan palstalle.

Hankkeen laskutus aikataulu

Lähetämme ensimmäiset laskut osakkaille kevät talvella/keväällä 2019. Laskutus tapahtuu useammassa erässä. Pienet maksut laskutamme hankkeen loppuvaiheessa.

Ystävällisin Terveisin

Jani Maalismaa

Työnjohtaja ja turvallisuuskoordinaattori

puh. 0400-155 234

Metsätoimisto Kuukkeli Oy

Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat:

Yt-isännöinti Oy www.ytisannointi.fi

Monitie Oy www.monitie.fi

Hankkeen asiamies / tieisännöitsijä:

Juha Miilumäki

puh. 041- 459 6796

Puuston poisto:

Iin Metsänhoitoyhdistys

Mikko Koistinen

puh. 0400-239 920

bottom of page