top of page

Finninkarin yksityistie

Finninkarin yksityistie sijaitsee Pohjois-Iissä. Tiekunnan tiestön pituus 1,7 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Jouni Haanpää, Olli Veijola ja Eija Liedes-Pellikainen

  • Tiekunnan vuosikokous: 4.3.2024

  • Seuraava kokous: keväällä 2026


Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Tmi Toni Saimalahti. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


Pukkisaaren sillan uusiminen:

 

Tiekunnan ylimääräinen kokous 19.12.2023 päätti toteuttaa siltahankkeen.

 

Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi

Valvoja ja rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit, Pekka Mosorin

Rakennustöiden aloitus: Tammikuussa 2024

Rakennustyöt valmiina 31.8.2024 mennessä

 

HUOM: Siltatyömaasta saattaa aiheutua lyhytaikaisia liikennekatkoksia, siltatyömaan kohdalle rakennettavasta kiertotiestä huolimatta. Toivomme kärsivällisyyttä liikenteessä rakennustöiden aikana. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

Comments


bottom of page