top of page

Finninkarin yksityistie

Finninkarin yksityistie sijaitsee Pohjois-Iissä. Tiekunnan tiestön pituus 1,7 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Olli Veijola, Markku Kankaala ja Eija Liedes-Pellikainen

  • Tiekunnan vuosikokous: 29.1.2022

  • Seuraava kokous: keväällä 2024


Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Tmi Toni Saimalahti. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.bottom of page