top of page

Hanhelan yksityistie

Hanhelan yksityistie sijaitsee Haukiputaalla. Tiekunnan tiestön pituus 2,1 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Aleksi Isola

  • Ylimääräinen kokous 28.1.2023

  • Seuraava kokous Keväällä 2024

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.bottom of page