top of page

Hanhelan yksityistie

Hanhelan yksityistie sijaitsee Haukiputaalla. Tiekunnan tiestön pituus 2,1 km.


  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Aleksi Isola

  • Vuosikokous 17.2.2024.

  • Seuraava tiekunnan kokous keväällä 2026.


Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page