Hanhelan yksityistie

Hanhelan yksityistie sijaitsee Haukiputaalla. Tiekunnan tiestön pituus 2,1 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Aleksi Isola

  • Tiekunnan vuosikokous: 3.4.2022

  • Seuraava kokous: keväällä 2023