top of page

Hietakarin metsätie

Hietakarin metsätie sijaitsee Pohjois-Iissä. Tiekunnan tiestön pituus 4,6 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Seppo Paakkola

  • Vuosikokous: 23.3.2024,

  • Seuraava kokous keväällä 2026.


Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Antero Kurttila. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle._____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

Comments


bottom of page