top of page

Hietakarin metsätie

Hietakarin metsätie sijaitsee Pohjois-Iissä. Tiekunnan tiestön pituus 4,6 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Seppo Paakkola

  • Tiekunnan vuosikokous: 29.1.2022

  • Seuraava kokous: keväällä 2024

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Antero Kurttila. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


_____________________________

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

bottom of page