top of page

Isoniemen yksityistie

Isoniemen yksityistie sijaitsee Kellossa. Tiekunnan tiestön pituus on 8,9 km.


  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Tapio Kivari ja Mikko Isohookana

  • Tiekunnan vuosikokous: 1.3.2022

  • Seuraava kokous: keväällä 2024

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa A.Alasaarela. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

bottom of page