top of page

Isoniemen yksityistie

Isoniemen yksityistie sijaitsee Kellossa. Tiekunnan tiestön pituus on 8,9 km.


  • Toimitsijamies Jani Maalismaa

  • Varatoimitsijat: Tapio Kivari ja Mikko Isohookana

  • Vuosikokous 20.3.-24.

  • Seuraava kokous keväällä 2026.


Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa A.Alasaarela. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.
 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

Commentaires


bottom of page