top of page

Jokivarren yksityistie

Jokivarren yksityistie sijaitsee Haukiputaalla Jokikylällä.

Tiekunnan tiestön pituus 3,6 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Ville Illikainen ja Onni Jämsä

Vuosikokous: 19.2.2023

Seuraava kokous kevät 2025


Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa Fiksuremppa Oy. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page