top of page

Kalimen yksityistie

Kalimen yksityistie sijaitsee Kalimenkylällä, Kellossa ja siihen kuuluu Kalimenkyläntie, Kotikonnuntie, Kalimentie,

Kannikontie, Varpusuontie, Ojarannatie, Yläkalimentie, Kuusitie ja Stenintie.

Tiekunnan tiestön pituus on: 7,1 km.


Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400 -155 234

Varatoimitsijamies: Henri Isohätälä

Tiekunnan vuosikokous: 16.3.2021

Seuraava kokous: keväällä 2023


Aurauksesta ja talvikunnossapidosta vastaa L.Meriläinen. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.

 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.
bottom of page