top of page

Pikkuviitajärven yksityistie

Pikkuviitajärven yksityistie sijaitsee Kiimingissä Viitajärvellä.

Tiekunnan tiestön pituus 3,0 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Jouko Turunen

Seuraava vuosikokous: 2.4.2023


Osakkaille lähetetyn vuosikokouskutsun (2.4.2023) asialistassa on virhe. Asialistan kohdan 5. mukaista esitystä ei ole tehty. Kyseinen kohta on jäänyt asialistalle inhimillisen virheen vuoksi.

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa ? Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.コメント


bottom of page