top of page

Praavan yksityistie

Praavan yksityistie sijaitsee Etelä-Iissä. Tiekunnan tiestön pituus on 5,8 km. Tiestöön kuuluvat: Praavantie, Rahkolantie, Takatie ja Veistämöntie.


Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155 234

Varatoimitsijamiehet: Sami Erikson ja Mikko Körkkö.


Vuosikokous: 23.3.-24.

Seuraava vuosikokous keväällä 2026.


Aurauksen ja kunnossapidon hoitaa T.Saimalahti. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH 3, 91100 Ii.
Comments


bottom of page