top of page

Tangonsuun yksityistie

Tangonsuun yksityistie sijaitsee Iin Alarannalla Tiekunnan tiestön pituus 2,4 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Seppo Pennanen

kokous 14.3.2023

seuraava kokous kevät 2025

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa T.Saimalahti. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle.


 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Comments


bottom of page