top of page

Tanko-Sarrion yksityistie

Tanko – Sarrion yksityistie sijaitsee Iin Alarannalla. Tiekunnan tiestön pituus 6,6 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Matti Kaisto

kokous 13.5.2023

seuraava kokous 2025

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa T.Saimalahti. Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.Commenti


bottom of page