top of page

Turveksen yksityistie, Hetekylä (Pudasjärvi)

Turveksen yksityistie sijaitsee Pudasjärven Hetekylällä. Tiekunnan tiestön pituus on 1,3 km.

  • Toimitsijamies Jani Maalismaa p. 0400 -155 234

  • Varatoimitsija Olavi Turves

  • Tiekunnan vuosikokous 27.5.2023

  • Seuraava tiekunnan kokous keväällä 2025

Kunnossapidon puutteista pyydetään ilmoittamaan toimitsijamiehelle tai varatoimitsijalle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

Comments


bottom of page