top of page

Viikin alueen yksityistie

Viikin alueen yksityistie sijaitsee Haukiputaalla. Tiekunnan tiestön pituus 1,3 km.

Toimitsijamies: Jani Maalismaa puh. 0400-155234

Varatoimitsija: Juha Sassi

Tiekunnan vuosikokous: 28.2.2021

Seuraava vuosikokous: keväällä 2023

Aurauksen ja talvikunnossapidon hoitaa A.Alasaarela Talvihoidon puutteista pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti toimitsijamiehelle. 

Tiekunnan vuosikokouksen alkuperäinen pöytäkirja kaikkine liitteineen on osakkaiden nähtävillä Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n toimistolla osoitteessa: Kirkkotie 8 LH3, 91100 Ii.

bottom of page