top of page

Palvelut yksityisille tiekunnille

Tieisännöinti

Usein tiekunnissa asiat hoituvat tieosakkaiden omin voimin ja talkoohengessä. Kuitenkin on yhä enemmän tiekuntia, joissa vastuunkantajia tai tekijöitä ei tahdo löytyä. Tällöin mukaan voi astua ulkopuolinen toimija, joka ottaa vastuulleen tiekunnan tien ylläpidon ja/tai hallinnon hoitamisen. Yleisimmin tieisännöitsijä toimii tiekunnan toimitsijamiehenä tai hoitokunnan asiantuntijana.

Metsätoimisto Kuukkeli Oy tarjoaa tiekunnille monipuolisesti palveluja:

 

Toimitsijamies

Tiekunta valitsee osakaskokouksessa toimitsijamiehen vastaamaan tien hoidosta, ylläpidosta ja tiekunnan hallinnosta. Toimitsijamiehellä on myös vastuu tiekunnan asioiden hoitamisesta ja tien kunnosta.

 

Tieisännöitsijä

Tiekunta valitsee osakaskokouksessa hoitokunnan (kolme jäsentä + varaj.) ja sen yhdeksi jäseneksi tieisännöitsijän, jolloin hoitokunta vastaa tien kunnossapidosta ja isännöitsijä hoitaa hallinnon. Lisäksi tieisännöitsijä voi tarjota kokonaispalvelun, joka kattaa sekä tiekunnan hallinnon, että kunnossapitotyöt.

 

Muita palvelujamme tiekunnille ovat:

  • Yksiköintien teko

  • Perusparannushankkeiden suunnittelu, valvonta, kilpailutus ja avustusten hakeminen.

  • Kirjanpito

  • Tiemaksujen perintä

  • Kokousten pitäminen ja koolle kutsuminen

  • Uinuvien tiekuntien herättäminen

  • Tiekunnan hallintoon liityvät asiantuntijapalvelut ja konsultointi

  • Neuvonta ongelmatilanteissa

 

Metsätoimisto Kuukkeli Oy on Suomen Tieyhdistys Ry:n jäsen.

KIRJAUDU TIEKUNTIEN PALVELUPORTAALIIN TÄSTÄ. 

bottom of page